Joanna Woś - 21 lat, studiuje grafikę komputerową na WSTI w Katowicach. Zainteresowania: rysowanie z użyciem wielu technik, grafika komputerowa. Inspirację czerpię z muzyki, filmów i gier komputerowych, w których dominuje fantastyka.