Szkolimy się! Poznajemy analizę SWOT popularną technikę służącą  do porządkowania i analizy informacji.  Pozwala wykorzystać zgromadzone informacje do opracowania strategii działania opartej na silnych stronach i szansach, przy jednoczesnym eliminowaniu bądź ograniczaniu słabych stron i zagrożeń. Analiza SWOT daje wartościowy rezultat pod warunkiem, że jest ono stosowane konsekwentnie i świadomie. Wszystko w naszych rękach !!!

Galeria zdjęć