Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Nazwisko i imię

Zajęcia pozalekcyjne

Termin zajęć

Bigajczyk- Budak Elżbieta

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z fizyki

wtorek

14:10 -14:55

Borecka Iwona

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

środa

13:20-14:05

Cholewka Jolanta

Zajęcia projektowe Erasmus

wtorek

13:20-14:15

Dziechciarz-Duda Joanna

Wolontariat

wg potrzeb

Dziwińska Małgorzata

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

z geografii

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z geografii

czwartek

8:45-9:30

zamiennie co 2 tygodnie

Gawron Aneta

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

środa

8:00-8:45

Grabowski Krzysztof

Kółko matematyczne

środa

7:30 - 8:00

czwartek
7:30 - 8:00

Hąc – Jakubik Sawa

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka angielskiego

czwartek

8:00-8:45

Janus Maja

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

z języka polskiego

czwartek

13:20-14:05

Kaptur Katarzyna

Zajęcia projektowe POWER

wg potrzeb

Kołton Marzena

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki

środa

13:20-14:05

Kowalczyk Rafał

Zdalne zajęcia pozalekcyjne - konsultacje matura

wtorek

16:30

co 2 tyg.

Kowalczyk-Wyderka Renata

Zajęcia sportowe

poniedziałek 14:15-15:15

Kozieł Beata

Zajęcia przygotowujące do międzyszkolnych zawodów sportowych

wg potrzeb

Łączkowska Agnieszka

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne


Wolontariat

czwartek

14:15-15:00

wg potrzeb

Malec Danuta

Konsultacje z języka niemieckiego

wg potrzeb

Nowicka Sylwia

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego  języka angielskiego

poniedziałek

13:20-14:05

Nowak Katarzyna

Kółko biologiczne

poniedziałek

14:15-15:00

Ogurek Urszula

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z biologii

I i III piątek miesiąca

14:10-14:55

Pantak Aneta

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

z matematyki dla klasy IIID i IIIC

piątek 

12:30-13:15

Paciej Izabela

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

z matematyki.

wtorek

14:10-14:55

Pencak Joanna

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

z języka angielskiego

poniedziałek

8:50-9:35

Pustułka Beata

Kółko j. łacińskiego/ dyskusyjny klub książki

poniedziałek

14:10- 14:55

Skrzypiciel Marta

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

z języka niemieckiego

czwartek

14:10-14:55

Stolecka Aleksandra

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

z języka polskiego kl. IIIa2

środa

8:00-8:45

Stelmaszczyk Paulina

Kółko rozwijające zainteresowania

z wiedzy o społeczeństwie

wtorek

13:20-14:05

Surowiec Karina

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

z biologii kl. IIIb

czwartek

8:00-8:45

lub wg potrzeb

Szczygieł Mariusz

Sekcja piłki ręcznej i koszykówki

wtorek, czwartek 

14.10-15.00.

Wizor Renata

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z chemii

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

z chemii

wtorek

14:10-14:55

zamiennie

co 2-tygodnie

Wyrembak Marta

Kółko z języka niemieckiego

środa

8:45 - 9:30

Widawska Aleksandra

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

z historii i wos kl.  IIIa2

wtorek

14:10-14:55

wg potrzeb

Zawała Grażyna

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

z historii i wos

środa

14:10-14:55

Żmuda Michał

Kółko informatyczne

wg potrzeb

34.

Zrebny Małgorzata

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

z języka polskiego

poniedziałek

8:00-8:45