PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2018/2019

Przewodniczący Rafał Celinski
Z-ca przewodniczącego Paweł Rutkowski
Skarbnik Arkadiusz Pompka
Sekretarz Anna Krupa 

Rada Rodziców
przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu
42-400 Zawiercie ul. Wojska Polskiego 55

39 1020 2498 0000 8202 0018 2469

w rubryce „tytułem” proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę

 

Deklaracja wpłaty