Biblioteka I LO jest największą spośród wszystkich bibliotek szkół średnich w Zawierciu. Istnieje od ponad 75 lat, a jej historia jest równie długa i ciekawa jak historia szkoły.

W księgozbiorze biblioteki znajduje się dwieście egzemplarzy książek wydanych przed 1945 rokiem czyli „białych kruków”, które posiadają dużą wartość historyczną, są świadectwem minionych czasów i zdarzeń, osiągnięć myśli ludzkiej, dawnej sztuki edytorskiej. Na ich pierwszych stronach można odczytać kilka pieczęci, będących historycznymi nazwami naszej szkoły. I tak – Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne - to pierwsza nazwa szkoły nadana klasie koedukacyjnej powstałej w 1933 roku przy Seminarium Nauczycielskim Żeńskim im. Antoniego Osuchowskiego, które zlikwidowano Ustawą Szkolną zwaną Jędrzejowiczowską. W 1937 roku jako przedłużenie 4 – letniego Gimnazjum powołuje się Liceum Koedukacyjne 2 - letnie, w którym nauka zakończona jest maturą. Po wojnie Gimnazjum i Liceum jest reaktywowane. Powstaje również Gimnazjum i Liceum Wieczorowe. 1 września 1948 roku z połączonych szkół: Gimnazjum, Liceum i Szkoły Podstawowej nr 2 utworzono „Szkołę Ogólnokształcącą Męską Stopnia Podstawowego i Licealnego”. W 1955 roku po przeniesieniu do budynku na ulicę Wojska Polskiego 55 nasza placówka wraz ze Szkołą Podstawową nr 3 staje się 11 – latką, a w trzy lata później nadane jest jej imię. Jeszcze jedno połączenie następuje w 1978 r. z Liceum dla Pracujących, wówczas otrzymujemy aktualną nazwę - Zespół Szkół Ogólnokształcących: I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu i Liceum dla Dorosłych.

Wymienionymi powyżej nazwami szkoły są opieczętowane książki z ostatnią aktualną włącznie.

Biblioteka szkolna liczyła w 1939 roku około 5000 woluminów. W tymże roku zostaje przez Niemców zamknięta. Ponownie zaczyna funkcjonować w czerwcu 1945 roku. Wtedy to do pierwszej księgi inwentarzowej wpisano 397 pozycji. Pod pozycją 1 figuruje „ Sam przez Atlantyk” Gerbaulta Alaina wydany przez Bibliotekę Dzieł Wyborowych, b. r. w.. Następują za nim „ Aciaki z I – szej A” Juliusza Kadena – Bandrowskiego; „ Nawracanie Judasza” Stefana Żeromskiego. Jednak książkami wydanymi najdawniej są „ Komedyje” Aleksandra Hrabiego Fredry z 1871 r., Wyd. Gebethner i Wolff; „ Pamiętniki z ośmnastego wieku” T. XII; „ Listy Hugona Kołłątaja” Poznań 1872, Nakładem Jana Konstantego Żupańskiego; Józefa Ignacego Kraszewskiego „ Stara baśń” z dedykacją autora, Bibljoteka Narodowa 1876 r.; z serii Biblioteka Najcelniejszych Utworów Literatury Europejskiej „ Dzieła” Ignacego Krasickiego, Warszawa 1878 r. Nakład i Druk S. Lewentala.

Wśród „ białych kruków” znajduje się cenne wydanie „Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej” Wydawnictwa Gutenberg w XVIII tomach, której druk ukończono w 1932 roku. Wystawa najstarszych książek była wyeksponowana w czytelni szkoły w 2000 roku ( marzec/ kwiecień i sfilmowana), a część 2 w 2001 r. ( marzec/ kwiecień) pod nazwą „ Białe kruki” w naszej bibliotece.” Planujemy jednak ją powtórzyć, bo rzeczywiście mamy się czym chwalić.

Obecnie nasza biblioteka posiada 26 130 woluminów. W dziale ogólnym znajdują się encyklopedie, leksykony i słowniki udostępniane tylko na miejscu. Specjalne ekspozycje mają Regionalizmy, Kącik olimpijczyka, Kącik patrona szkoły, Kącik maturzysty. W oddzielnym pomieszczeniu Pracowni Multimedialnej można korzystać z komputerów, Internetu, gazet i czasopism prenumerowanych przez szkołę. Do uzupełnienia procesu dydaktycznego służy wideoteka licząca około 200 kaset VHS i materiały dydaktyczne na nośnikach elektronicznych razem135 sztuk. Niedawno biblioteka wzbogaciła się o Pakiet Edukacyjny „Filmoteka Szkolna. Film polski”. Zawiera on płyty DVD z 55 polskimi filmami fabularnymi, dokumentalnymi i animowanymi, ułożonymi w 26 cykli tematycznych opracowanych przez ekspertów głównie z łódzkiej filmówki.

W zeszłym roku odbyły się ciekawe warsztaty papiernicze prowadzone przez firmę drukarską KALANDER z Gliwic. Planujemy kontynuację takich zajęć, choć tym razem będą one dotyczyły początków drukarstwa. Będziemy organizować konkursy, wystawy, na które już dziś Was zapraszamy. Odbywać się będą spotkania w Izbie Muzealnej, lekcje biblioteczne w Bibliotece Pedagogicznej. Pod koniec marca po raz kolejny jedziemy na wycieczkę do Biblioteki Śląskiej, tym razem z klasą IIa. Aktualnie biblioteka jest w trakcie komputeryzacji, zakładana jest także nasza strona internetowa.

Zapraszamy wszystkich chętnych i tych wahających się do częstego korzystania z biblioteki szkolnej i czytelni, bo biblioteka to dobre miejsce dla człowieka.