Konkurencje sportowe, artystyczne przedstawienie klas (plakaty na drzwiach), prażonki i przede wszystkim wspólnie odtańczony taniec - Belgijka.Pierwszoklasiści byliście super. Pierwsze lody zostały przełamane. Zamieszczam kilka fotek z dnia integracji, ale cdn. Ogłoszenie wyników dzisiejszych konkurencji i wręczenie pamiątek dla klas odbędzie się w październiku podczas uroczystego PASOWANIA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH. D.M.