W miesiącu marcu odbyły się spotkania on-line dla klas III z pedagogiem szkolnym panią Joanną Dziechciarz - Dudą na temat stresu związanego z egzaminami.

W miesiącu marcu odbyły się spotkania on-line dla klas I i II z pedagogiem szkolnym panią Joanną Dziechciarz - Dudą na temat różnic pomiędzy hejtem a krytyką.

 

W dniu 30 marca 2021 roku odbyło się spotkanie dla uczniów klas II z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. Spotkanie prowadzili podkom. Rafał Goc oraz mł.asp. Grzegorz Welon. Temat spotkania "Odpowiedzialność prawna i cyberprzemoc". Koordynatro spotkania Joanna Dziechciarz - Duda. Wilekie podziękowania dla pana  Michała Żmudy za obsługę techniczną spotkania.

W dniu 16 marca 2021 roku odbyło się spotkanie dla uczniów klas I z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. Spotkanie prowadzili podkom. Rafał Goc oraz asp. Tomasz Graboś. Temat spotkania " Odpowiedzialność prawna i cyberprzemoc". Koordynatro spotkania Joanna Dziechciarz - Duda.

W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto – w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii – powstała poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. Rozpocznie ona swoją działalność 1 stycznia 2021 r. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-okresie-ferii-zimowych

 

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, które zostało przygotowane na spotkania online z rodzicami. Tematem nagrania jest hejt, mowa nienawiści. Nagranie także zawiera informacje jak należy rozmawiać o hejcie oraz gdzie szukać pomocy.

Polecamy do obejrzenia. 

Dzieci, Rodzice, Nauczyciele – cała społeczność ILO bierze udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka wspólnie z UNICEF. To szczególny dzień, w którym oczy wszystkich skierowane są na dzieci i ich prawa.
20 listopada dzieci, młodzież, a także dorośli jednoczą się w działaniu i podejmują inicjatywy, których celem jest okazanie solidarności z najmłodszymi na świecie, których prawa nie są respektowane. Nasza szkoła aktywnie włączyła się także w pomoc dzieciom w Jemenie.
Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, dokumentu który w 1989 roku przyjęła Organizacja Narodów Zjednoczonych, to radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. To wspaniała okazja, aby przypomnieć wszystkim, czym są prawa dziecka i że obowiązkiem nas wszystkich jest ich respektowanie. To także okazja, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na trudną sytuację dzieci w różnych zakątkach świata, gdzie prawa są drastycznie łamane, bądź nie są przestrzegane....

Z uwagi na problemy techniczne podczas spotkania z rodzicami on-line zamieszczamy dostęp do prezentacji przygotowanej przez pedagoga szkolnego Joannę Dziechciarz - Dudę na temat "Jak rozmawiać o hejcie i jego konsekwencjach". Materiał znajduje się na stronie szkoły, zakładka zdalne nauczanie - pedagog szkolny - linki. Link bezpośredni: https://drive.google.com/file/d/16WF2e26v_2ATA-LwW5dvHvaVA64kuPr9/view?usp=sharing 

30 października 2020 r. dwudziestoosobowa grupa uczniów z różnych klas uczestniczyła w konferencji zrealizowanej w ramach projektu "Przeciw mowie nienawiści". W spotkaniu online brali także udział: funkcjonariusze policji, nauczyciele, psycholog, przedstawiciele Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu i Centrum Rozwoju Lokalnego. Poruszano tematykę związaną z podniesieniem świadomości oraz wiedzy na temat: ochrony praw człowieka, przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom takim jak: mowa nienawiści, nietolerancja, kierowanie się stereotypami, brak zrozumienia i nierównego traktowania. W imieniu naszej szkoły głos zabrały: Joanna Dziechciarz-Duda, Agnieszka Łączkowska i Aleksandra Widawska.

Projekt jest programem edukacyjnym łączącym teorię z praktyką. Inspiruje młodych ludzi do prospołecznego działania, promowania kultury i praw człowieka. Daje okazję wymiany myśli i treści ważnych dla młodego pokolenia. Dziękujemy za możliwość udziału w projekcie CRL.