Konferencja BERMUN 2020 dobiegła końca. Jej uczestnicy mają jednak bardzo dużo wrażeń, którymi chcieliby się z Wami podzielić. Zapraszamy do zapoznania się z niektórymi z nich:)
Martyna Sobczyk klasa 1D
W terminie od 18 do 21 listopada 2020 roku odbyła się moja pierwsza zdalna konferencja BerMUN. W tym roku byłam reprezentantką Panamy w komisji ECOSOC (Economic and Social Council). W mojej komisji zajmowaliśmy się sprawami ekonomicznymi i społecznymi. W ciągu pierwszego dnia konferencji po ceremonii rozpoczynającej BerMUN poznawaliśmy się. Drugi dzień był najciekawszym ze wszystkich, zaczęliśmy tworzyć swoje rezolucje. Jednym z tematów omawianych w naszej komisji było przygotowanie się społeczeństw na przyszłe pandemie i epidemie. 

Zapraszamy wszystkich do obejrzenia Ceremonii Otwarcia Konferencji Bermun, poprzez link: www.fes.de/bermun2020

Dziś rozpoczyna się międzynarodowa konferencja Bermun 2020, w której mamy zaszczyt brać udział. W tym roku, ze względu na pandemię, jest ona organizowana zdalnie. Głównym tematem tegorocznej edycji konferencji jest solidarność w czasach pandemii wśród zglobalizowanych i podzielonych społeczeństw. Jak trafnie zauważają organizatorzy konferencji słowo „zakaźny” może być użyte nie tylko w odniesieniu do wirusa COVID-19, ale również do pozytywnych idei oraz wartości, które mogą rozprzestrzeniać się poprzez nowe technologie, nie zważając na granice pomiędzy państwami. W przeszłości właśnie takie wartości, jak solidarność, tolerancja, rozwój technologii oraz wzrost gospodarczy pozwoliły na stworzenie organizacji, jaką jest ONZ, która liczy już 193 kraje.

BerMun 2019 – Modelowa Konferencja ONZ
Wyjazdy młodzieży I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego na konferencję „BerMun” to już tradycja. Co roku w listopadzie uczestniczymy w tej międzynarodowej imprezie, a przy okazji zwiedzamy Berlin. W tym roku, w dniach 19-23 listopada, również tam byliśmy. Oto wspomnienia naszych uczniów nt. ich udziału w konferencji.....

Galeria zdjęć

Wyjazdy młodzieży I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego na konferencję „BerMun” to już tradycja. Co roku w listopadzie uczestniczymy w tej międzynarodowej imprezie, a przy okazji zwiedzamy Berlin.
W dniach 19-23 listopada siedmioosobowa delegacja uczniów naszej szkoły (Julia Domagała, Mateusz Cupiał, Kacper Drabek, Maja Brzezińska, Antonina Biały, Anita Piwowarczyk, Amelia Jakubik) wraz z dwoma nauczycielkami (p. Sawą Hąc-Jakubik oraz p. Joanną Dziechciarz-Dudą) miała okazję gościć w pięknej stolicy Niemiec.
W pierwszym dniu naszego pobytu w godzinach popołudniowych zwiedziliśmy centrum miasta, a wieczorem, po zarejestrowaniu się w amerykańskiej szkole im. John’a Fitzgerald’a Kennedy’ego, zostaliśmy zakwaterowani u rodzin uczniów w/w szkoły. Goszczące nas rodziny okazały nam dużo serdeczności i zadbały o to, aby nasz pobyt u nich był niezapomniany.....

Galeria zdjęć

Nasi uczniowie wraz z zaproszonymi uczniami szkół podstawowych już drugi dzień, obradowali i promowali działania na rzecz poprawy klimatu. Pracując w 5 komisjach, zbudowali cztery rezolucje i projekty lokalnych rozwiązań mających na celu powstrzymanie efektów zmian klimatycznych. Jubileuszowa X Konferencja ŻERMUN 2019 zakończyła się ceremonią, podczas której wysłuchaliśmy doskonałej muzyki, podsumowaliśmy naszą pracę, a Pani dyrektor wraz z naszym gościem Panią Sekretarz Miasta Agatą Jarza – Korpyś wręczyły najlepszym mówcom nagrody. Skoro była to już X konferencja nie zabrakło też wspomnień, a jubileusz uczciliśmy tortem. Młodzi delegaci wykazali się nie tylko bardzo dobrym poziomem opanowania języka angielskiego, ale również dużą wiedzą na temat środowiska i ekologii. Okazuje się, że walka o poprawę sytuacji klimatycznej jest coraz ważniejsza dla młodzieży nie tylko w Zawierciu, ale również na całym świecie. W tym samym dniu 15 marca w wielu miastach w Polsce i 82 krajach na świecie trwał protest uczniów biorących udział w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym, to część ogólnoeuropejskiego ruchu, który powstał po ekologicznej deklaracji 16-letniej Szwedki Grety Thurnberg na COP24 w Katowicach. Młoda uczennica na szczycie zaprotestowała przeciwko bierności rządzących wobec zmian klimatycznych. Greta Thurnberg jest oficjalną kandydatką do Pokojowej Nagrody Nobla. Cieszymy się, że my też na swój sposób mogliśmy się do tego ruchu przyłączyć.

Galeria zdjęć

W siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach rozpoczęły się dziś obrady konferencji KatMUN 2019! Troje delegatów reprezentujących naszą szkołę (a w zasadzie Białoruś, Filipiny i Meksyk...) - Weronika, Ola i Tymoteusz - uczestniczy dziś w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz w pracach Komisji Praw Człowieka. Relację z dalszych wydarzeń będziemy zdawać na bieżąco :)

Galeria zdjęć

Drugi dzień Żermuna 2018

W dniach 8-9 marca odbyła sie w naszej szkole juz po raz dziewiąty modelowa konferencja ONZ Żermun. Jest ona wzorowana na innej modelowej konferencji ONZ o nazwie „BERMUN”, w której bierzemy udział od 2007 roku. Konferencja w Berlinie polega na symulowaniu prawdziwych obrad ONZ. Uczniowie mają za zadanie wcielić się w rolę delegatów obcego kraju i z ich perspektywy omawiają w języku angielskim najbardziej kluczowe kwestie społeczno - polityczne współczesnego świata.

Galeria zdjęć