Witamy na nowej stronie naszej szkoły. Dostępna jest tu też poprzednia wersja strony

RODO - INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE NAM PODAŁEŚ

Podręczniki

WAŻNE!!!

Szanowni Rodzice!

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, jest dobrowolną formą ubezpieczenia. Umowa ta może być zawierana wyłącznie z woli rodziców, toteż prosimy o ubezpieczenie dzieci we własnym zakresie. 

Przykładowe mozliwości ubezpieczeń pod adresam: NAU - www.ubezpieczenia.nau.pl;  Towarzystwo Ubezpieczeniowe InterRisk - www.interrisk.pl/; PZU - www.pzu.pl

ADM

OGŁOSZENIE

Dyrekcja ZSO I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu informuje absolwentów rocznika 2018/2019, że dnia 4 lipca 2019r. w godz. 11.00-13.00 w salach 62 i 63 wychowawcy klas rozpoczną wydawanie świadectw dojrzałości. Od godz. 13.00 do godz.14.00 w tym dniu świadectwa dojrzałości będzie można odebrać w sekretariacie. Świadectwa nieodebrane w dniu 4 lipca 2019r. zostaną przekazane do odebrania w sekretariacie szkoły. Warunkiem odbioru świadectwa jest okazanie dokumentu tożsamości (dokument ze zdjęciem). Odbioru świadectwa dojrzałości dokonuje absolwent lub osoba przez niego pisemnie upoważniona.

W dniu 19 czerwca 2019 roku, ostatni dzień roku szkolnego 2018/2019 uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami uczestniczyli w uroczystej akademii. W podsumowaniu osiągnięć naszych licealistów Pani dyrektor Bożena Bańska pogratulowała wspaniałych wyników w nauce i podejmowanych działaniach. W ten niezwykły dzień uczennice klasy 1A1 Julia i Wiktoria Szlachta, finalistki Szansy na sukces, przypomniały w piosence Tyle słońca w całym mieście o zbliżających się wakacjach. Akademię uświetniły również występ taneczny jak i piosenki. Uczniowie podziękowali wszystkim nauczycielom za całoroczny trud i kolejne wspólnie przeżyte 10 miesięcy. Życzyli nauczycielom i swoim koleżankom i kolegom wspaniałych wakacji. Akademię zakończenia roku szkolnego przygotowali uczniowie z klasy 1a1.

I.B

Galeria zdjęć

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej została ogłoszona rekrutacja do czwartej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Rada jest organem pomocniczym ministra. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów dokumentów opracowywanych w ministerstwie, odnoszących się do spraw dzieci i młodzieży oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji. Do Rady kandydować mogą uczniowie szkół znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwenci tych szkół, którzy do dnia 31 lipca br. nie ukończą 21. roku życia. Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w komunikacie na stronie internetowej ministerstwa:

KOMUNIKAT

 

Informacja

 

Karolina Bujak, nasza absolwentka, jest doktorantką II roku chemii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ. Znalazła się w grupie osób wyróżnionych w XI edycji Konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Spośród wszystkich kandydatów cała społeczność akademicka Uniwersytetu Śląskiego ma okazję wybrać Studenta i Doktoranta roku 2019 - osobę, która ze względu na swoją działalność bądź osiągnięcia zasługuje na szczególne wyróżnienie. Każda osoba ma tylko jeden głos. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu USOSWeb (po zalogowaniu).

Karolina ( rocznik matury 2010) w swoim dorobku naukowym posiada 6 artykułów naukowych publikowanych w uznanych międzynarodowych czasopismach naukowych. Wyniki swoich badań prezentowała na konferencjach naukowych ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Współorganizator, pomysłodawca i wykonawca pokazów chemicznych podczas XII i XIII edycji Święta Liczby Pi. Brała czynny udział w dwóch edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego. Za swoje największe osiągnięcie uważa otrzymanie nowego funkcjonalizowanego w łańcuchu głównym azopoliimidu (w postaci wolnej folii) o właściwościach aplikacyjnych: jako inteligentna membrana do kontrolowanego światłem przepuszczania gazów. Wolny czas poświęca na aktywny wypoczynek: wędrówka górska, squash oraz spinning. Jej celem jest zdobycie większości szczytów Tatr Polskich i Słowackich, a pasją cukiernictwo.

Dyrekcja, grono pedagogiczne  i uczniowie I LO serdecznie gratulują Karolinie takiego wyróżnienia i zapraszają do głosowania na naszą absolwentkę. Głosujmy do 18 czerwca! 

A Ty co powiesz na wakacyjne praktyki? Nie mów - działaj! Centrum Inicjatyw Lokalnych, Zawierciańskie Forum Pracodawców oraz Kuźnia Młodych Talentów zapraszają uczniów szkół średnich z Powiat zawierciański do wzięcia udziału w konkursie Zostańcie w Zawierciu 2019. Zrealizuj miesięczny płatny staż zawodowy u wybranego pracodawcy z naszego miasta, zdobądź doświadczenie zawodowe i przekonaj się, że rozwój w Miasto Zawiercie jest możliwy! Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie zostancie.zawiercianin.pl. Na zgłoszenia czekamy do 14 czerwca bieżącego roku. Działaj, wakacyjne praktyki są w zasięgu Twojej ręki!

KONKURS PROFILAKTYCZNY NA MEM internetowy i animację w formacie GIF ogłaszany w ramach Kampanii
„Narkotyki i dopalacze zabijają”

  1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej „Organizator") ogłasza konkurs, którego przedmiotem jest stworzenie MEMU internetowego i animacji w formacie GIF, dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy, zwanych dalej pracą konkursową.
  2. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problem dotyczący niebezpieczeństwa uzależnienia od narkotyków i dopalaczy.
  3. Temat konkursu na MEM internetowy i animację w formacie GIF brzmi „Narkotyki i dopalacze zabijają" i ma dotyczyć w szczególności uświadamiania młodych ludzi na temat niebezpieczeństwa używania narkotyków i dopalaczy.
  4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, które nie ukończyły 18 roku życia.
  5. W Konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne lub zespoły składające się z maksymalnie trzech osób, dokonujące zgłoszenia jako jeden Uczestnik (dalej „Uczestnik").
  6. Każdy Uczestnik może nadesłać do konkursu maksymalnie 3 MEMY internetowe i 3 animacje w formacie GIF.
  7. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

Więcej informacji: Joanna Dziechciarz - Duda

Regulamin konkursu