Dzisiaj popołudniu otrzymałam list z pozytywnym rozpatrzeniem mojej rekrutacji do Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Jest to program, którego misją jest od 37 lat pomoc wybitnie uzdolnionym uczniom w rozwoju ich akademickich zainteresowań. Przede wszystkim oferuje on zajęcia z profesorami będącymi znakomitymi specjalistami w swojej dziedzinie, którzy są wsparciem i mentorami dla aspirujących młodych uczonych w ich samodzielnym rozwoju zainteresowań. Stypendium stwarza ku temu wyjątkowo sprzyjające warunki przez organizację warsztatów, obozów naukowych, spotkań, seminariów. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci objęty jest honorowym patronatem małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy oraz wsparciem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trudno wymienić pokrótce całą listę instytucji naukowych i artystycznych, z którymi współpracuje Fundusz. Wspomnę jednak o Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN, Obserwatorium Astronomicznym UW, Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów UW, Wydziale „Artes Liberales” UW, Wydziale Polonistyki UJ, Polskiej Akademii Umiejętności, Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Przyjęcie w poczet stypendystów tego niezwykłego programu było moim największym marzeniem i jestem z tego powodu niewysłowienie szczęśliwa. Przede mną mnóstwo ciężkiej pracy, której już nie mogę się doczekać! „Udział w programie jest więc dla każdego z Was szansą – nie wyróżnieniem ani nagrodą, ale zachętą i pomocą w samodzielnej pracy” i ja zamierzam wykorzystać w pełni tą szansę!

Aleksandra Krupa

Zapraszam dziewczęta biorące udział w kursie samoobrony na pierwsze spotkanie z instruktorem 10 października 2018 r. o godz. 13.15 na małą salę gimnastyczną. Przypominam o zabraniu zgód od rodziców i lekarza, a także stroju sportowego.

Opiekun Szkolnego Koła PCK

Dziennik Zachodni rozpoczął kolejną edycję akcji „Nauczyciel na medal”. Wybieramy najbardziej cenionych i lubianych, przez uczniów i ich rodziców, nauczycieli województwa śląskiego. Pedagogów, którzy zjednują sobie uczniów cierpliwością, uprzejmością i serdecznością. Z wielką przyjemnością zawiadamiamy, że dwóch nauczycieli z naszej szkoły: Pani prof. Joanna Dziechciarz – Duda i Pani prof. Elżbieta Bigajczyk – Budak zostały nominowane w akcji „ Nauczyciel na medal 2018”. Prosimy o głosy na naszych nauczycieli!!!

Czytaj więcej: https://dziennikzachodni.pl/nauczyciel-na-medal-2018-glosowanie-rozpoczete/ar/13474755

W Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Będzinie w dn. 04.10.2018 r. zespół wokalno - instrumentalny I LO w składzie:

wokal: Julia Szlachta kl. IA1, Wiktoria Szlachta kl.IA1, Oliwia Turek kl. IA1, Maja Chruściel kl. IIB, Justyna Sobieraj kl. II B, Patrycja Domagała kl. II D

pianino: Bernard Stawarz kl. I A1, Szymon Cisowski kl. II C, Jakub Dyczko kl. III D

skrzypce: Wiktoria Szostak kl. III D

gitara basowa: Jakub Bukowiec kl. II B

po opieką P. prof. G. Zawały i prof. B. Pustułki uczestniczył w przesłuchaniach rejonowych Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznych „Śpiewam Tobie Polsko” z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Komisja oceniała zarówno dobór repertuaru, technikę wykonania, emisję głosu oraz dykcję i ogólny wyraz artystyczny. Nasza grupa profesjonalnie, brawurowo, z artystycznym smakiem i fantastycznym akompaniamentem wykonała 3 pieśni „Powrócisz tu” z repertuaru Ireny Santor, „Kronikę” Marka. Grechuty oraz „Biały krzyż” Seweryna Krajeńskiego. Występ - uczta duchowa i niezapomniane wrażenia. Nasz zespół dostał się do finału. Gratulujemy!

B.P.

Galeria zdjęć

Podczas ostatniej sesji Młodzieżowej Rady Miasta Zawiercie w dniu 4 października, dokonano zmian w prezydium. Dotychczasowy przewodniczący i jego zastępcy ustąpili. Nową przewodniczącą została Natalia Kawka, a nowymi wiceprzewodniczącymi MRM zostali Miłosz Łągiewka oraz uczeń naszej szkoły, Jakub Kosoń. Podczas sesji podsumował również projekty, które prowadził w wakacje - Roztańczone Zawiercie i Plenerowe Wieczory Młodych Talentów.

J.K.

Miejsce - Księgarnia Edukacyjna w Zawierciu. Data - 28.09.2018. Wydarzenie – spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem. Był sekretarzem Wisławy Szymborskiej, a obecnie prowadzi Jej fundację. Pracuje na Wydziale Polonistyki UJ, gdzie wykłada teorię literatury i retorykę. Pisze książki dla dzieci i dorosłych oraz układa wierszyki czy teksty piosenek. Pisuje felietony o książkach i języku. Zajmuje się także tłumaczeniem z języka angielskiego.

Spotkanie miało miły, ciepły charakter. Fantastycznie bawiły się zarówno dzieci jak i dorośli. Salwom śmiechu nie było końca. Pan M. Rusinek prezentował nie tylko swoje wiersze, ale także do literackiego przedsięwzięcia – próbę napisania opowiadania- zaprosił przybyłych czytelników. W tym spotkaniu uczestniczyła także uczennica naszej szkoły Anna Kolimaga z kl. I A1 wraz z panią prof. Beatą Pustułką. Również biblioteka szkolna wzbogaciła się o autografy pisarza. Czekamy na kolejne spotkania autorskie.

B.P.

Galeria zdjęć

27 września 2018 r. o godz. 10:00 w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej rozpoczęło się posiedzenie XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, w którym udział wzięło dwóch zawiercian: Cezary Seweryn uczeń pierwszej klasy I LO  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego i Hubert Szymański z ZS im. Stanisława Staszica. Młodzi posłowie debatowali na temat popularyzowania wiedzy i podkreślenia znaczenia spuścizny pierwszych posłów Niepodległej...... 

W MOK "Centrum" 25 września 2018 roku odbyło się spotkanie dla zawierciańskiej młodzieży z przedstawicielami Policji polskiej i holenderskiej. Tematem spotkania było "Twoje bezpieczeństwo, nasza sprawa. Praca w Holandii". Na podstawie systemu holenderskiego zaproszeni goście przestrzegali przed niebezpieczeństwami, jakie można napotkać podejmując pracę za granicą. Uczniowie otrzymali cenne wskazówki, na co należy uważać podejmując decyzję o wyjeździe do pracy poza granicami kraju. 

Galeria zdjęć

Cztery wolontariuszki z naszej szkoły - Agata Mikoda, Martyna Szewczyk, Wiktoria Rak i Magdalena Milka wzięły udział w zorganizowanym 23.09.2018r. Powiatowym Dniu Dawcy Szpiku Kostnego. W trakcie imprezy przy Miejskim Ośrodku Kultury w ambulansach można było oddać krew oraz zarejestrować sie w bazie potencjalnych dawców szpiku. Mieszkańcy naszego miasta mieli też możliwość wykonania bezpłatnego pakietU badań laboratoryjnych, zmierzenia ciśnienia tętniczego krwi, a osoby zarejestrowane jako dawcy mogły zbadać poziom markerów nowotworowych. Nie zabrakło też innych atrakcji. W sali widowiskowej MOK-u wystąpili m. in. uczniowie II LO im. Heleny Malczewskiej, zespół mażoretek  „Fantazja” z Ogrodzieńca oraz młodzieżowa orkiestra dęta OSP Dzwono-Sierbowice. Opiekę nad naszymi wolontariuszkami z ramienia szkoły sprawowały panie Joanna Pencak i Aneta Gawron.

Galeria zdjęć