Zapraszam dziewczęta biorące udział w kursie samoobrony na pierwsze spotkanie z instruktorem 10 października 2018 r. o godz. 13.15 na małą salę gimnastyczną. Przypominam o zabraniu zgód od rodziców i lekarza, a także stroju sportowego.

Opiekun Szkolnego Koła PCK

Dziennik Zachodni rozpoczął kolejną edycję akcji „Nauczyciel na medal”. Wybieramy najbardziej cenionych i lubianych, przez uczniów i ich rodziców, nauczycieli województwa śląskiego. Pedagogów, którzy zjednują sobie uczniów cierpliwością, uprzejmością i serdecznością. Z wielką przyjemnością zawiadamiamy, że dwóch nauczycieli z naszej szkoły: Pani prof. Joanna Dziechciarz – Duda i Pani prof. Elżbieta Bigajczyk – Budak zostały nominowane w akcji „ Nauczyciel na medal 2018”. Prosimy o głosy na naszych nauczycieli!!!

Czytaj więcej: https://dziennikzachodni.pl/nauczyciel-na-medal-2018-glosowanie-rozpoczete/ar/13474755

W Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Będzinie w dn. 04.10.2018 r. zespół wokalno - instrumentalny I LO w składzie:

wokal: Julia Szlachta kl. IA1, Wiktoria Szlachta kl.IA1, Oliwia Turek kl. IA1, Maja Chruściel kl. IIB, Justyna Sobieraj kl. II B, Patrycja Domagała kl. II D

pianino: Bernard Stawarz kl. I A1, Szymon Cisowski kl. II C, Jakub Dyczko kl. III D

skrzypce: Wiktoria Szostak kl. III D

gitara basowa: Jakub Bukowiec kl. II B

po opieką P. prof. G. Zawały i prof. B. Pustułki uczestniczył w przesłuchaniach rejonowych Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznych „Śpiewam Tobie Polsko” z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Komisja oceniała zarówno dobór repertuaru, technikę wykonania, emisję głosu oraz dykcję i ogólny wyraz artystyczny. Nasza grupa profesjonalnie, brawurowo, z artystycznym smakiem i fantastycznym akompaniamentem wykonała 3 pieśni „Powrócisz tu” z repertuaru Ireny Santor, „Kronikę” Marka. Grechuty oraz „Biały krzyż” Seweryna Krajeńskiego. Występ - uczta duchowa i niezapomniane wrażenia. Nasz zespół dostał się do finału. Gratulujemy!

B.P.

Galeria zdjęć

Podczas ostatniej sesji Młodzieżowej Rady Miasta Zawiercie w dniu 4 października, dokonano zmian w prezydium. Dotychczasowy przewodniczący i jego zastępcy ustąpili. Nową przewodniczącą została Natalia Kawka, a nowymi wiceprzewodniczącymi MRM zostali Miłosz Łągiewka oraz uczeń naszej szkoły, Jakub Kosoń. Podczas sesji podsumował również projekty, które prowadził w wakacje - Roztańczone Zawiercie i Plenerowe Wieczory Młodych Talentów.

J.K.

Miejsce - Księgarnia Edukacyjna w Zawierciu. Data - 28.09.2018. Wydarzenie – spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem. Był sekretarzem Wisławy Szymborskiej, a obecnie prowadzi Jej fundację. Pracuje na Wydziale Polonistyki UJ, gdzie wykłada teorię literatury i retorykę. Pisze książki dla dzieci i dorosłych oraz układa wierszyki czy teksty piosenek. Pisuje felietony o książkach i języku. Zajmuje się także tłumaczeniem z języka angielskiego.

Spotkanie miało miły, ciepły charakter. Fantastycznie bawiły się zarówno dzieci jak i dorośli. Salwom śmiechu nie było końca. Pan M. Rusinek prezentował nie tylko swoje wiersze, ale także do literackiego przedsięwzięcia – próbę napisania opowiadania- zaprosił przybyłych czytelników. W tym spotkaniu uczestniczyła także uczennica naszej szkoły Anna Kolimaga z kl. I A1 wraz z panią prof. Beatą Pustułką. Również biblioteka szkolna wzbogaciła się o autografy pisarza. Czekamy na kolejne spotkania autorskie.

B.P.

Galeria zdjęć

27 września 2018 r. o godz. 10:00 w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej rozpoczęło się posiedzenie XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, w którym udział wzięło dwóch zawiercian: Cezary Seweryn uczeń pierwszej klasy I LO  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego i Hubert Szymański z ZS im. Stanisława Staszica. Młodzi posłowie debatowali na temat popularyzowania wiedzy i podkreślenia znaczenia spuścizny pierwszych posłów Niepodległej...... 

W MOK "Centrum" 25 września 2018 roku odbyło się spotkanie dla zawierciańskiej młodzieży z przedstawicielami Policji polskiej i holenderskiej. Tematem spotkania było "Twoje bezpieczeństwo, nasza sprawa. Praca w Holandii". Na podstawie systemu holenderskiego zaproszeni goście przestrzegali przed niebezpieczeństwami, jakie można napotkać podejmując pracę za granicą. Uczniowie otrzymali cenne wskazówki, na co należy uważać podejmując decyzję o wyjeździe do pracy poza granicami kraju. 

Galeria zdjęć

Cztery wolontariuszki z naszej szkoły - Agata Mikoda, Martyna Szewczyk, Wiktoria Rak i Magdalena Milka wzięły udział w zorganizowanym 23.09.2018r. Powiatowym Dniu Dawcy Szpiku Kostnego. W trakcie imprezy przy Miejskim Ośrodku Kultury w ambulansach można było oddać krew oraz zarejestrować sie w bazie potencjalnych dawców szpiku. Mieszkańcy naszego miasta mieli też możliwość wykonania bezpłatnego pakietU badań laboratoryjnych, zmierzenia ciśnienia tętniczego krwi, a osoby zarejestrowane jako dawcy mogły zbadać poziom markerów nowotworowych. Nie zabrakło też innych atrakcji. W sali widowiskowej MOK-u wystąpili m. in. uczniowie II LO im. Heleny Malczewskiej, zespół mażoretek  „Fantazja” z Ogrodzieńca oraz młodzieżowa orkiestra dęta OSP Dzwono-Sierbowice. Opiekę nad naszymi wolontariuszkami z ramienia szkoły sprawowały panie Joanna Pencak i Aneta Gawron.

Galeria zdjęć

Ogłoszenie