Dyrekcja I LO informuje, że nauczanie zdalne w szkołach zostało przedłużone do 26 kwietnia br.
Od 15 kwietnia zajęcia lekcyjne odbywają się zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej szkoły w zakładce zdalne nauczanie.

 

 

Zaczynamy wyzwanie klas na kwarantannie!

Pomysł: Marta Skrzypiciel
Uczestnicy: Uczniowie świetnej klasy 3c

Wykonanie: Kacper Ciszewski

Nominowani: klasy 2C, 3B, 3D

Zaczynamy!!!! Czekamy na Wasze zdjęcia klas!!!

Pamiętajcie, że to czas kiedy wszyscy wspólnie musimy zadbać o siebie i mimo wolnego weekendu, ładnej pogody, jesteśmy odpowiedzialni i zostajemy w domu! Możemy ten czas przeznaczyć na coś przyjemnego, a może zrobimy coś dobrego dla innych #zerompomaga #zostańwdomu

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele!

Od 25 marca 2020 r. w naszej szkole będzie kontynuowane nauczanie zdalne. Na stronie szkoły znajdziecie zakładkę nauczanie zdalne, gdzie na bieżąco będą umieszczane wszelkie informacje dotyczące tej kwestii. Bardzo prosimy o zapoznanie się z tymi materiałami i o systematyczne korzystanie z w/w formy nauki. Jednocześnie prosimy rodziców i uczniów, aby wątpliwości i sugestie dotyczące nauczania zdalnego kierować bezpośrednio do nauczycieli, wychowawców lub dyrekcji szkoły ( poprzez maile podane na stronie szkoły).

Kochani, dla nas wszystkich jest to nowe wyzwanie! Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas pełnej mobilizacji i współpracy. Dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość, i apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych. Zachęcamy do sprawdzania komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dyrekcja szkoły

Ewa Jurczak z kl. z kl. Ia bierze udział w międzyszkolnym projekcie w ramach konkursu "Zwolnienii z Teorii". Celem projektu jest utrwalenie i pogłębienie wiedzy dzieci w wieku przedszkolnym na temat kosmosu. Zajęcia są prowadzone poprzez zabawę, a podczas ich trwania dzieci uczą się kolejności planet, jak je rozpoznawać, a także jakie są ich odpowiedniki w języku angielskim. Dzieciaczki z chęcią biorą udział w projekcie, przy okazji którego wspaniale się bawią podczas zabaw takich jak: "Lot na planetę Marsjan" czy "Taniec Kosmitów".

https://zwolnienizteorii.pl/a/#/app/p/project/execution/1025016

Galeria zdjęć

 

Drodzy Uczniowie!

Przerwa w funkcjonowaniu naszej szkoły związana z odwołaniem zajęć od 12 – 25 marca 2020 r., nie oznacza dni wolnych od nauki. Od poniedziałku 16 marca 2020 r. nauczyciele będą wspierali Was w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególną opieką zostaną objęci uczniowie, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu maturalnego. Nauczyciele mogą, za pośrednictwem internetu, zlecać uczniom: prace, zadania, projekty itp. Uczniowie powinni także samodzielnie powtarzać omówiony wcześniej materiał. Odpowiedzialnie wykorzystajcie czas zawieszenia zajęć w szkole. Czytajcie lektury, uzupełniajcie swoje wiadomości lub rozwijajcie kompetencje. Możecie skorzystać z platformy Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl, gdzie znajdziecie bezpłatne, sprawdzone, zgodne z aktualną podstawą programową, materiały edukacyjne. Bardzo prosimy o bieżące śledzenie dalszych informacji, a także o rozwagę i ograniczenie kontaktu ze światem zewnętrznym.

Dyrekcja szkoły

 

Dyrekcja szkoły informuje, że zgodnie z decyzją MEN zajęcia dydaktyczno - wychowawcze nie będą prowadzone w szkole od 12 do 25 marca. W związku z powyższym uczniowie w tym terminie nie przychodzą do szkoły!

Poniżej informacje dla rodzica i ucznia:

Rodzicu,

 

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.