page1

Dyrekcja ZSO informuje wszystkich uczniów I LO oraz rodziców, iż w związku ze zmianą dotyczącą organizacji roku szkolnego 2019/2020 dni 4,5,6 maja b.r., ustalone wcześniej jako dni wolne od zajęć dydaktycznych, będą dniami, w których realizowane są zajęcia dydaktyczne zgodnie z tygodniowym harmonogramem zajęć.

W tym roku obchodzimy 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wielu z Polaków w tym dniu wywiesi flagę państwową, zaśpiewa pieśni patriotyczne, ale zapewne nie weźmie udziału w uroczystościach miejskich czy państwowych. W obecnej sytuacji – pandemii – uroczystości i gromadzenie się jest niemożliwe. My chcemy uczcić to święto ! PAMIĘTAJMY !!! Święto Konstytucji zostało wprowadzone na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów Konstytucji 3 Maja w 1791 r. Dzień ten został uznany za święto już 5 maja 1791 roku.

Grażyna Zawała, Małgorzata Zrebny, uczniowie klasy II B i I D

Oddajemy w Wasze ręce materiał przygotowany przez kl. IIb w czasie zdalnego nauczania pt.: "Poradnik! Jak skutecznie się uczyć?". Podpatrujcie i korzystajcie z dobrych rad...

https://drive.google.com/file/d/1RcTpY2n1eDwcqybFRB8Yz9irGXBPPe2c/view?usp=sharing

 

 

 

Dyrekcja I LO informuje, że nauczanie zdalne w szkołach zostało przedłużone do 24 maja br. Od 27 kwietnia zajęcia lekcyjne odbywają się zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej szkoły w zakładce zdalne nauczanie.

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu informuje rodziców/opiekunów uczniów klas pierwszych i drugich, iż 28 kwietnia br. należy spodziewać się informacji na temat cząstkowych ocen dziecka z poszczególnych przedmiotów w II półroczu roku szkolnego 2019/2020. Informacja ta zostanie przekazana droga mailową. W przypadku niejasności i pytań prosimy rodziców/ opiekunów o kontakt z wychowawcą dziecka lub nauczycielem przedmiotu.

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu informuje, iż w trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły odbiór Świadectwa Ukończenia Szkoły przez absolwentów będzie możliwy w terminie pisemnych egzaminów maturalnych. W tym terminie będzie można zwrócić wypożyczone z biblioteki szkolnej książki oraz odebrać inne rzeczy pozostawione przez uczniów na terenie szkoły.

W przypadku konieczności odebrania Świadectwa Ukończenia Szkoły przez absolwenta w terminie wcześniejszym niż termin matur, prosimy o niezwłoczny kontakt z wychowawcą.