SZANOWNI RODZICE UCZNIÓW I LO

 
Dyrekcja szkoły informuje, iż 17 listopada br.  (wtorek) odbędą się zdalne (przez meet) spotkania śródroczne.
O godzinie 16.30 zapraszamy na prelekcję prowadzoną przez pedagoga szkolnego na temat : Jak rozmawiać o hejcie i jego konsekwencje.
Od 16.45 do 17.15-  spotkania z wychowawcami.
Od 17.15 do 18.00- konsultacje indywidualne z wychowawcami oraz innymi nauczycielami. Linki do spotkań  będą przekazane przez wychowawców przez dziennik elektroniczny Librus.