Stefan nr 34

 

Święta już za nami, ale chcemy się z Wami podzielić pięknymi wspomnieniami. Porównajcie zatem niektóre tradycyjne polskie dania z tymi pochodzącymi z Turcji. Zapraszamy do obejrzenia relacji Filmik. Autorki: Alicja Matysik, Maja Lenarcik, Maja Parzniewska, kl.2H. Zdjęcia pobrane ze strony projektu: https://twinspace.etwinning.net/164719/materials/images 

Uczniowie naszej szkoły realizują nowy projekt eTwinning - „What's your country/ city/ town famous for?”. Naszymi partnerami w projekcie są Turcja, Hiszpania Bośnia i Hercegowina.

Celem projektu jest przedstawieni turystycznych miejsc, historii i tradycji naszego regionu oraz poznanie zwyczajów panujących u partnerów projektu. Kolejnym etapem prac będzie przygotowanie dokumentu fotograficznego. W projekcje zaangażowani są uczniowie klasy 2H, a koordynatorem jest pani Sylwia Nowicka.

Na początek warto obejrzeć spacer po przepięknej Turcji: Susurluk Tanıtım Videosu 2020

Naszym pierwszym zadaniem będzie pokazanie tradycji Świąt Wielkanocnych, efekty naszej pracy wkrótce. A poniżej zdjęcie deseru tureckiego. It is famous dessert of Balikesir (Turcja)

 

Wczoraj (22.03.) odbyły się zdalnie próbne spotkania uczniów naszej szkoły z uczniami szkół podstawowych. Przyszli delegaci konferencji ŻERMUN poznali swoich kolegów i swoje koleżanki, z którymi będą debatować w poszczególnych komisjach. Atmosfera była bardzo miła. Mamy nadzieję, że w takim samym nastroju nasi goście spędzą czas w ciągu dwóch dni obrad konferencji ŻERMUN 2021, tj. 25 i 26 marca. We can’t wait!

Prowadzący obrady „ŻERMUN 2021”

Konferencja naukowa dla młodzieży szkół podstawowych ŻERMUN 2021 rozpocznie się już 25 marca i potrwa dwa dni. Jej głównym tematem będą KOBIETY NA ŚWIECIE. Dziś przedstawiamy Wam uczniów I LO, którzy poprowadzą dwudniowe obrady.

Komisja Ochrony Środowiska (od lewej):

Aleksander Reroń, Antonina Biały, Daria Bryła, Martyna Sobczyk, Konrad Nawrotek.

Komisja Praw Człowieka (od lewej):

Natalia Bugaj, Maja Lenarcik, Aleksander Mścichecki, Alicja Matysik, Maja Parzniewska.

Komisja Polityczna (od lewej):

Jan Wnuk, Kacper Bazyl, Aleksandra Zemła, Marta Musialska, Paweł Bugajski.

Komisja Społeczno - Ekonomiczna (od lewej):

Axel Wykurz, Aleksandra Piętosa, Olga Witkowicz, Maja Brzezińska, Filip Rok.

Komisja Specjalna (od lewej):

Bartosz Sochacki, Amelia Jakubik, Anita Piwowarczyk, Natalia Błaut, Jakub Brodziński.

Bardzo miło przekazać nam informacje, że otrzymaliśmy podziękowanie za wzorową współpracę przy projekcie Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu.
Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem projektu było wsparcie młodych ludzi w szczególnie trudnej sytuacji, również tych z niepełnosprawnościami. Podczas warsztatów młodzież zdobywała i doskonaliła umiejętności społeczne ważne na rynku pracy, które jednocześnie są zgodne z Europejską klasyfikacją umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO). Nasze liceum reprezentowała grupa pięciu uczennic: Wiktorii Rak, Pauliny Skwara, Majki Wnuk, Aleksandry Krupy oraz Natalii Skały. Opiekunką ich projektu była Joanna Dziechciarz-Duda, pedagog szkolny. Dziewczęta wspólnie wykonały projekt skierowany do podopiecznych Przedszkola nr. 4 w Zawierciu. Uczennice zakupiły meble, które trafiły do sali przedszkolnej. Dzięki udziałowi w projekcie wolontariuszki uczestniczyły w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach, na których doskonaliły umiejętności i kompetencje społeczne.

Kolejne spotkanie on-line z wykładowcą KUL prof. Lechem Giemzą poświęcone było twórczości Olgi Tokarczuk. „Inny/ Obcy jako wyzwanie i szansa” to tytuł wykładu. Mimo że nazwisko Olgi Tokarczuk jest obecnie powszechnie znane, to o Jej twórczości jednak chyba możemy powiedzieć niewiele. Wykład poświęcony był jednemu z opowiadań: „Szkocki miesiąc”. Zagadnienie zderzenia różnorodnych kultur, osobowości jest jak najbardziej na czasie. Na ile my, jako ludzie jesteśmy otwarci na innych, a także czy prawdziwe poznanie i porozumienie jest w ogóle możliwe? O tych zagadnieniach staraliśmy się rozmawiać podczas spotkania, ponieważ nie był to jedynie wykład, ale także próba rozmowy i możliwość dialogu z przedstawicielem uczelni.

O. S.

Galeria zdjęć

W ramach realizowanego w I LO projektu PO WER w przedświątecznym już prawie nastroju odbyło się spotkanie online Żeromiaków uczestniczących od września 2020 w warsztatach :Europa jako wspólnota kulturowa, Europa po II wojnie światowej z młodzieżą włoską. Spotkanie było również okazją do wzajemnego poznania się nauczycieli pracujących w projekcie. Pomocą we wzajemnych kontaktach polsko – włoskich służy specjalnie do tego celu utworzona grupa Transnational mobility Poland- Italy. Spotkanie miało na celu wzajemne poznanie, przedstawienie efektów dotychczasowej pracy oraz uzgodnienie kierunków pracy na najbliższe tygodnie. Młodzież polsko- włoska będzie pracować w międzynarodowych grupach, tworzyć prezentacje, które pomogą im poznać kulturę, historię krajów uczestniczących w projekcie. Spotkanie było okazją do sprawdzenia umiejętności porozumiewania się w j. angielskim. Mamy nadzieję, że nawiązane kontakty przerodzą się w bliższe, również nieoficjalne znajomości.

Właśnie otrzymaliśmy certyfikat udziału naszej szkoły w XXIX Międzynarodowej Konferencji Bermun. Jesteśmy dumni, ponieważ tylko dwie szkoły z Polski wzięły udział w tegorocznej edycji konferencji. Dziękujemy wszystkim uczniom Żeroma, którzy reprezentowali naszą szkołę podczas obrad i zapraszamy do udziału w BERMUNie za rok.