Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich klas I LO. Obejmuje zagadnienia dotyczące poprawności językowej, kultury języka, różnorodnych odmian stylistycznych polszczyzny. Uczniowie zobowiązani są do zgłoszenia chęci udziału w Konkursie u uczącego ich nauczyciela j. polskiego do 18.01.2019 r. Zawody I stopnia odbędą się w 1 tygodniu lutego w sali 62. Regulamin Konkursu zamieszczony jest w załączniku.

Regulamin konkursu